citynature.eu

Älg

Finlands största djur

Älg, foto Arne Ader
Menu
Karta

Älgen (Alces alces) är Finlands största djur. En fullvuxen ko väger över 300 kg, och en tjur kan väga 500 kg. Älgen föder en eller två kalvar i maj. En nyfödd kalv väger bara tio kilo.

Sommartid söker sig dessa skogarnas jättar ofta till sjöar och havsvikar för att äta vattenväxter. Man kan ibland se älgar i Svarta backen och öster därom i Östersundom. Sibbo storskog är tillräckligt stor för att hysa en älgstam vintertid.

Vintertid äter älgarna kvistar av en, björk och tall i plantskogar. På våren stöter korna bort fjolårskalvarna. Dessa unga älgar förirrar sig ibland in i staden och det händer att de dör i trafikolyckor.

Hirvi uimassa, kuva Eero Haapanen.

Simmande älg, foto Eero Haapanen.