citynature.eu

Vattensalamander

Även känd som liten vattenödla

Vattensalamander © Helsingfors stads materialbank, Jarmo Saarikivi
Menu
Karta

Den största chansen att få se en mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) har man i skärgårdens klippdammar. Närma dig dammen försiktigt på ett sådant sätt att din skugga inte faller över den, och kika på vattnet.

I maj kan man hitta vuxna salamandrar i dammarna. Hanen har en stor, sågtandad svans, medan honans svans är smalare. I slutet av juni kan man se små fiskliknande salamanderyngel. Om man tittar närmare kan man urskilja små ben och yttre gälar. Även de vuxna salamandrarna stannar kvar i dammen hela sommaren.