citynature.eu

Åkergroda

Leklätet är den säkraste kännetecken.

Åkergroda © Arne Ader
Menu
Karta

Åkergrodan (Rana arvalis) är strandängarnas och havsvikarnas art, och föredrar våtmarker. Arten är svår att känna igen och man har inte haft någon särskilt exakt uppfattning om hur vanlig den är. I Helsingfors förekommer den vid Gammelstadsfjärden, på Degerö, i Nybondas och vid vikarna i inkorporeringsområdet i Sibbo.

Den leker i början av maj, lite senare än den vanliga grodan. Åkergrodan har ett sorlande lekläte som påminner om det ljud som uppstår när man trycker ner en flaska i vatten. Den vanliga grodan har däremot ett lågt, kurrande lekläte. Leklätet är åkergrodans säkraste kännetecken.

I övrigt krävs det noggrannhet för att identifiera den: den är mindre än en vanlig groda, dess mage har vanligtvis en jämn ljus färg och bredvid dess tå finns en stor, hård knöl. Åkergrodan är fredad.

Kuollut sammakko määritettiin viitasammakoksi, kuva Eero haapanen.

Identifiering av en död åkergroda, foto Eero Haapanen.