citynature.eu

Pajamäki-Tali

Vehreä luontolähiö

Kuva Teemu Saloriutta

Kuvat Teemu Saloriutta

 

Pajamäen ja Talin alueet ovat pullollaan arvokkaita kohteita sekä luontoarvojen että historiansa vuoksi.

 

Patterimäen linnoituskallio on yksi parhaiten säilyneistä maalinnoitusketjun kohteista Helsingissä.

 

Patterimäki kuuluu luonnonsuojeluohjelmaan. Tulevan rauhoituksen tarkoitus on arvokkaan kasvillisuuskohteen monimuotoisuuden ja muinaismuistojen säilyttäminen. Patterimäen kallion laella avautuu erityisen monipuolinen ketokasvillisuus, jonka erikoisuutena on esimerkiksi alueellisesti uhanalainen ahokissankäpälä.

 

Talin kohdalla Mätäjoen vartta ympäröi hieno lehtometsä ja tästä alkavat tulvavaikutteiset suot eli luhta-alueet. Siirtolapuutarhan läheisyydessä ympäristöä rikastuttaa perinnekasvillisuus sekä istutetut kookkaat vaahterat, vuorilajavat ja saarnet. Alue on linnustollisesti arvokas ja täällä viihtyvät niin lepakot kuin kimalaisetkin. Runsaan lahopuuston ansiosta Talin alue on myös loistava kääpäkohde.

 

Myös liito-oravat ovat nopeasti yleistynyt näky Pajamäen ja Talin alueella jossa niille riittää kolopuita ja ravintoa. Lue lisää lajikuvauksesta ja historiasivulta!

 

 

”Käytän Pajamäen mutkikkaita polkuja päivittäin kävellen, pyöräillen, hölkäten tai työntäen naapurin 90-vuotiaan Sirkan apuna rollaattoria. Ilman näitä polkuja en minä eikä ”alkuasukas” Sirkka voisi rupatella ja nauttia metsän tuoksuista muistellen aikaa, kun Sirkka perheineen muutti Pajamäkeen.”

Pajamäen asukas, Viva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Map