citynature.eu

Pääsküla raba

Raba linna keskel

Kraav Pääsküla rabas, foto: Tallinna Keskkonnaamet
Kuula teksti

Tallinna elanikud ei pea rabas matkamiseks kaugele sõitma, kuna linna piirides asuv Pääsküla raba annab võimaluse erinevaid rabakooslusi näha. Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema tervikliku roheala, mida iseloomustab maastikuline mitmekesisus ja suur liigirikkus. Seetõttu võeti Pääsküla raba 2013. aastal kaitse alla.

Pääsküla raba on tänaseks kogu ulatuses kuivendatud ning 90% ulatuses katab seda mets. Lõunaosas asub turbaväli, kus turbakihi paksus on keskmiselt 2,5 m, kuigi kõige vanemad turbakihid asuvad 5 m sügavusel.

Taimedest võib Pääsküla rabas näha u 300 liiki, sh orhideesid. Samuti võib kohata üle 140 linnuliigi. Pääsküla raba on ka üks Tallinna kiilirikkamaid paiku, kus on leitud 17 kiililiiki (sh ka kaitsealune suur-rabakiil). Samuti on Pääskülas silmatorkav kimalaste ja liblikate liigirikkus.

Kaitsealal asuvad Aiataguse ja Kasetuka allikad.

Kaitseala läbivad matkarada ja mitmed teerajad ning rajatud on ligi kümne meetri kõrgune vaatetorn.

Menüü
Kaart