citynature.eu

Nõmme-Mustamäe

Tallinna kopsud

Harilik pihlakas Nõmme-Mustamäel, foto: Tallinna Keskkonnaamet
Kuula teksti

Üks paremaid kohti, kus Tallinnas männihõngulist metsaõhku hingata, on Nõmme-Mustamäe maastikukaitse ala, mis moodustati 2004. aastal. 204 ha kaitseala hõlmab mitmeid loodus- ja pärandkultuurmaastikke. Ainulaadsete maastike hulka kuuluvad Mustamäe nõlv, Nõmme liivikud, allika- ja metsaalad. Siin kasvavad nõmme- ja palumännikud, lehtpuu segapuistud, läänepoolsetel aladel kuuse- ja kuuse-segametsad ning allikalistel aladel lodumets. Nõmme-Mustamäe ulatuslikku linnametsa on nimetatud ka „Tallinna kopsudeks“.

Taimekooslustest esineb kaitsealal veel liivikuid, looalasid ja aruniite. Soontaimi kasvab alal ligi 500 liiki, sh 10 kaitsealust liiki (nt õrn tarn ja hanepaju). Samblaid on leitud 59 ja samblikke 98 liiki. Linde on registreeritud 124 liiki.

Mustamäe nõlvale ronijat premeeritakse kaunite vaadetega Tallinna erinevatele linnaosadele. Tallinna maapinna kõrgeim punkt, 64 m üle merepinna, asub samuti maastikukaitsealal, Nõmme linnaosas. Mustamäe nõlva jalamil asuvad Glehni pargi allikad, kus kevadel võib näha 1 km pikkusel lõigul 24 allikat, suvel 10−20. Suurim on Rõõmuallikas, mille vooluhulk on püsivam.

Menüü
Kaart