citynature.eu

Astangu

Tallinna liigirikkaim loodusala

Astangu tunnellao sissepääs, foto: Tallinna Keskkonnaamet
Kuula teksti

Astangu on peidetud aare Tallinna rohevõrgustikus. Ala koosneb niiskest metsast põhja osas ja lõunapoolsest liigirikkast loopealsest, mida eraldab astangunõlv. Maapinnalähedase paekiviga seotud avatud loomaastik on kujunenud linna liigirikkaimaks rohealaks. Astangu on väga oluline lüli Tallinna katkematu rohevööndi säilimisel. Peale loopealse ja klindi asub siin mitu teistki väärtuslikku elupaika: klindialune mets, jalakaga salumets ja sanglepa-lodu.

Avamaastiku kooslused pakuvad toitumisvõimalusi ka kimalastele ja liblikatele, mistõttu on Astangu Tallinna üks kimalaserohkeim ja liblikarikkaim piirkond, kus asub ühe kaitsealuse liblikaliigi vareskaera-aasasilmiku elupaik. Sügisest kevadeni on Astangu oluline toitumispaik ka nahkhiirtele. Siinsest parvlemiskohast lendab sügise jooksul läbi ilmselt sadu nahkhiiri ning paarsada isendit jääb ka talvitama. Lisaks on Lääne-Tallinna rändekoridoris asuv Astangu piirkond üks linnurikkam ala, kus pesitseb u 70 linnuliiki (sh 6 kaitsealust liiki).

Astang, mille järgi on ala oma nime saanud, on jalamilt kuni 15 m kõrge. Tegu on aluspõhjakivimite paljandiga, mis on osa Põhja-Eesti klindist. Mustamäe allikad voolavad välja Kivinuka karstialal, kus on näha ka väike karstikoobas. Samuti võib näha Soone oja klindilt kärestikuna alla laskumas.

Menüü
Kaart