citynature.eu

Astangu

Tallinna liigirikkaim loodusala

Abandoned building in Astangu, photo: Tallinn Environment Department
Kuula teksti

Astangul asub üks atraktiivsemaid ja ulatuslikumaid 20. sajandi alguse militaarmälestisi Tallinnas. Peeter Suure sadama ehitamisel plaaniti Astangule ehitada Peeter Suure merekindluse peapositsiooni Tallinna mererinde pealaskemoonalaod. Algselt plaanitud 39 U-kujulisest tunnellaost hakati 1917. aastal ehitama 6 laskemoonaladu, millest valmis sai vaid kaks. Ladude ühendamiseks merekindluse teiste osadega rajati kitsarööpmeline raudtee, millest tänapäevani on säilinud jäljed raudteetammist TTÜ staadioni ja Ehitajate tee Nõmmelt laskuva lõigu naabruses. Ehitus lõpetati rahapuuduse tõttu juba samal aastal.

Teise maailmasõja lõppedes kohandas Balti laevastik osa tunneleid uuesti miiniladudeks. Tunneleid üritati taas laskemoonalaona kasutusele võtta ka Nõukogude ajal, kuid kõrge maksumuse tõttu jäi seegi kord ehitus pooleli. Astangul kujunenud maapinnalähedase paekiviga seotud loomaastikku on üritatud tulemusteta looduskaitse alla võtta. Tänaseks on laod kui arhitektuurimälestised muinsuskaitse all.

Menüü
Kaart