citynature.eu

Keskuspuisto

Helsinkiä halkova keskusmetsä

Luminen Keskuspuisto, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Matti Miinalainen.
Keskuspuisto on pohjois-eteläsuunnassa lähes kymmenen kilometrin pituinen metsäinen viheralue, joka alkaa keskustan tuntumasta Laaksosta ja päättyy Helsingin pohjoisrajalle Haltialaan ja Vantaanjoelle.

Se on monipuolisine alueineen erittäin suosittu ulkoilukohde, joka toimii monille myös rauhallisena pyöräilyreittinä työpaikalle. Keskuspuiston luonto on vaihtelevaa: paljon varttuneita kuusivaltaisia metsiä, lehtoja, ketoja ja niittyjä.

“Unohdan olevani pääkaupungissa, kun sukellan suksilla metsän siimekseen.”

Annika, 44 v.

Keskuspuiston erilaisilta kasvupaikoilta löytyy myös harvinaisia kasvilajeja ja keväisin runsasta kukkaloistoa. Vanhoissa metsissä on hyvät kasvuolosuhteet monipuoliselle kääpälajistolle. Metsien monimuotoisuudesta kertovat niihin levittäytyneet liito-oravat. Linnustoltaan alue on hyvin monipuolinen.

Puiston pohjoisosassa on useita luonnonsuojelualueita: Pitkäkosken rinnelehto, Haltialan aarnialue, Niskalan puulajipuisto, Ruutinkosken rantalehto ja Vantaanjoen törmä. Ruutinkosken rantalehto kuuluu myös valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Haltialan alueelle on tulossa vielä kaksi uutta suojelualuetta: Haltialan lehto ja Paloheinän korpi. Maunulasta löytyy luontotyyppinä suojeltu Maunulan pähkinäpensaslehto.

Maunulan majalta lähtee reilun kolmen kilometrin pituinen Maunulan luontopolku, joka kulkee Maunulan uurnalehdon kautta. Lähellä Maunulan majaa sijaitsee myös eläinten hautausmaa, jossa lepää muun muassa presidentti Paasikiven koira. Keskuspuiston keskivaiheilla sijaitsevassa Pirkkolan urheilupuistossa voi harrastaa monia urheilulajeja.

Haltialassa sijaitsevaan Niskalan arboretumiin voi tutustua opastaulujen ja Tunne puut -polun avulla.

Menu
Map