citynature.eu

Pääskülan räme

Suo keskellä kaupunkia

Pääskülan suo, kuva: Tallinna Keskkonnaamet
Tallinnan asukkaiden ei tarvitse mennä kauas vaeltaakseen rämeellä, koska kaupungin rajalla sijaitseva Pääskülan räme antaa mahdollisuuden nähdä erilaisia suotyyppejä. Pääskülan räme ja sitä ympäröivät metsät muodostavat yhden Tallinnan suurimmista yhtenäisistä viheralueista, jolle on tyypillistä maaston monipuolisuus ja suuri lajirikkaus. Sen vuoksi Pääskülan rämeen suojelualue perustettiin vuonna 2013.

Pääskülan räme on nykyään kokonaan kuivattu ja siitä 90 % on metsää. Eteläosassa on turvekenttä, jossa turvekerroksen paksuus on keskimäärin 2,5 metriä, mutta vanhimmat turvekerrokset sijaitsevat viiden metrin syvyydessä.

Kasveista Pääskülan rämeellä voi nähdä noin eri 300 lajia, muun muassa orkideoita. Lintulajeja löytyy yli 140. Pääskülan räme on yksi Tallinnan sudenkorentorikkaimmista paikoista. Alueelta on löydetty 17 sudenkorentolajia, mm. suojelukohteelta täplälampikorento. Pääskülassa on myös huomattava määrä kimalaisia ja perhosia.

Suojelualueella sijaitsevat Aiatagusen ja Kasetukan lähteet. Suojelualuetta halkovat vaellusreitit ja useat polut. Siellä on noin kymmenen metrin korkuinen näkötorni.

Menu
Map