citynature.eu

Astangu

Tallinnan suurin biologinen monimuotoisuus

Astangu, kuva: Tallinna Keskkonnaamet
Astangu on kätketty aarre Tallinnan viheralueella. Alue koostuu rehevästä metsästä alueen pohjoisosassa ja lajirikkaasta alvarista etelässä, jota erottaa pengerretty rinne. Maanpinnanläheiseen kalkkikiveen liittyvä avoin alvari (= luontotyyppi, jossa on hyvin ohut kasvillisuuskerros) on kehittynyt kaupungin lajirikkaimmaksi viheralueeksi. Astangu on hyvin tärkeä osa Tallinnan katkeamattoman vihervyöhykkeen säilyttämisessä. Alvarin ja kallion lisäksi täällä on useita muitakin arvokkaita luontotyyppejä: kallion alla oleva metsä, lehtometsä jalavineen ja tervaleppäsuo.

Avoimet alueet tarjoavat ruokailumahdollisuuksia kimalaisille ja perhosille, minkä vuoksi Astangu on yksi Tallinnan monipuolisimmista kimalais- ja perhosalueista. Se on yhden suojellun perhoslajin ruskoniittyperhosen asuinpaikka. Astangu on syksystä kevääseen tärkeä ruokailupaikka myös lepakoille. Alueen kokoontumispaikasta kulkee syksyn aikana läpi ilmeisesti satoja lepakoita ja parisataa jää sinne myös talvehtimaan. Länsi-Tallinnan muuttoalueella sijaitseva Astangun alue on myös yksi lajirikkaimmista lintupaikoista, jossa pesii noin 70 lintulajia (joista 6 suojeltua lajia).

Penger (=astang), jonka mukaan alue on saanut nimensä, on enimmillään 15 m korkea. Kyseessä on kallioperäpaljastuma, joka on osa Pohjois-Viron kalliota. Mustamäen lähteet virtaavat ulos Kivinukan karstialueella, jossa on nähtävissä myös pieni karstiluola. Nähdä voi myös Soonen puron laskeutumassa koskena alas kalliolta.

Menu
Map