citynature.eu

Astangu

Tallinnan suurin biologinen monimuotoisuus

Hylätty talo Astangussa, kuva: Tallinn Environment Department

Astangussa sijaitsee yksi houkuttelevimmista ja laajimmista 1900-luvun sotilasmuistomerkeistä Tallinnassa. Pietari Suuren satamaa rakennettaessa suunniteltiin Astanguun Pietari Suuren merilinnoituksen pääaseman Tallinnan meririntaman pääammusvarastot.

Alun perin suunnitellusta 39 U-kirjaimen muotoisesta tunnelivarastosta alettiin vuonna 1917 rakentaa 6 ammusvarastoa, joista valmistui vain kaksi. Varastojen yhdistämiseksi merilinnoituksen muihin osiin rakennettiin kapearaiteinen rautatie, josta on säilynyt jäljet rautatiepadosta TTÜ:n stadionin ja Ehitajate-kadun Nõmmeltä laskeutuvan alueen läheisyydessä. Rakennustyöt keskeytettiin jo samana vuonna rahan puutteen vuoksi.

Baltian laivasto muutti toisen maailmansodan päätyttyä osan tunneleista uudelleen miinavarastoiksi. Tunneleita yritettiin ottaa käyttöön ammusvarastoina taas neuvostoaikaan, mutta korkean hinnan vuoksi tämäkin rakennustyö jäi kesken. Astangun luontoa, joka liittyy maanpinnan kalkkikiveen, on yritetty tuloksetta saada luonnonsuojelualueeksi. Nykyään niin varastot kuin arkkitehtuurimuistomerkit ovat kulttuuriperinnöllisiä suojelukohteita.

Menu
Map