citynature.eu

Aegnan saari

Salaperäinen saari

Meriasteri, kuva: Tõnu Laasi
Tallinnan ainut saari (3 km2) on pinta-alaltaan Viron 17. suurin saari. Aegnan saari sijaitsee 14 km päässä Tallinnasta ja on vuodesta 1991 lähtien ollut luonnonsuojelualue, jossa suojellaan pikkusaaren luontoa ja ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Saaren luontoarvoja ovat vanhat metsät, erilaiset rannat, pienet suoalueet ja suuret siirtolohkareet. Saarelta on löydetty noin 350 saniais-, yli 100 sammal- ja vähintään 150 jäkälälajia.

Aegnan saarella on Viron tihein kivikko Lemmikun niemellä, jossa sijaitsee myös saaren suurin siirtolohkare, Tulekivi (ympärysmitta 35 m). Lemmikun niemellä kasvavat eliöyhteisöt ovat hyvin herkkiä. Aegnaa peittää pääasiassa metsä, jota on saarella useaa tyyppiä. Hiekkaisella pinnalla kasvaa männikköä, saaren keskiosassa on kuivattuja suometsiä ja sekametsiä (palumetsad).

Aegnan 10 km pitkällä rantaviivalla on mahdollista nähdä yli kymmenen erilaista rantatyyppiä kuten erilaisia hiekka, sora-soraikko- ja moreenirantoja. Jännittävä nähtävyys on Eerikneemellä sijaitseva kivilabyrintti, joka on rakennettu todennäköisesti 1100–1400-luvuilla.

Menu
Map