citynature.eu

Vanhankaupunginlahti

Lintukeidas keskellä Helsinkiä

Vanhankaupunginlahti Lammassaaren lintutornista nähtynä, kuva Jussi Helimäki
Vanhankaupunginlahden sijainti keskellä pääkaupunkia, helppo saavutettavuus joukkoliikennevälineillä sekä luonnon monipuolisuus, etenkin lintulajien runsaus, tekevät siitä helmen kaupunkiluontokohteiden joukossa.

Viikki-Vanhankaupunginlahti on Helsingin suurin luonnonsuojelualue, kooltaan 326 hehtaaria. Alue laajeni vuonna 2016 entisestään, kun Pornaistenniemen tervaleppälehto sekä Mölylän metsät liitettiin suojeltuihin alueisiin.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Vanhankaupunginlahti ja Espoon Laajalahti muodostavat yhdessä Ramsar-alueen, joka on valtioiden välisen sopimuksen mukainen tärkeä suojeltava kosteikkoalue.

Pornaistenniemen alueella on monenlaisia elinympäristöjä: reheviä lehtipuuvaltaisia tervaleppälehtoja, rantaniittyjä ja ruovikoita. Pitkään luonnontilaisena kasvaneesta Pornaistenniemen rantametsästä on kartoitettu huimat 56 kääpä- ja 99 orvakkalajia.

Kautta aikojen Vanhankaupunginlahdella on havaittu yli 300 lintulajia. Rantametsissä elelee pikkutikka ja satakieli, ja ruovikoilla sitruunavästäräkki, ruoko- ja rytikerttunen sekä maamme suurin viiksitimalikeskittymä.

Pornaistenniemi on myös arvokas matelija- ja sammakkoeläinalue. Se on yksi harvoista viitasammakon esiintymisalueista Helsingissä.

Lammassaaren mökkialue tarjoaa lepakoille päiväpiilo- ja lisääntymispaikkoja. Pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat ja korvayökkö muodostavat Lammassaaren ja viereisen Kuusiluodon runsaan lepakkokannan.

Lammassaaren lintutornista voi tarkkailla harmaahaikaroiden pesintää lahden toisella puolella Lopin saaressa. Lahden lukuisat vesilinnut sekä lietteillä ruokailevat kahlaajat näkyvät myös hyvin. Eri puolilla lahtea on kuusi lintutornia, neljä esteetöntä lintulavaa sekä yksi lintupiilo.

Pornaistenniemi on melko lähellä vilkkaasti liikennöityjä liikenneväyliä, mikä kuuluu sen äänimaisemassa taustahuminana. Liikenteen äänet vaimenevat Lammassaareen päin edetessä. Kulkiessa on helppo keskittyä kuuntelemaan läheltä kuuluvia luonnon ääniä, kuten ruovikon kahinaa, linnunlaulua, tuulen huminaa tai vaikka askelten rytmiä pitkospuilla. Retkeilevien ihmisten äänet kuuluvat Pornaistenniemen ja Lammassaaren äänimaisemaan.

”Parhaat pitkospuut ikinä.”

Ella, 5 v.

Pornaistenniemeä kiertää elämyksiä tarjoava esteetön Luonnon syli -polku. Lammassaareen johtavat pitkospuut muutettiin esteettömäksi reitiksi vuonna 2017 osana EU-rahoitteista hanketta.

Sulan maan aikana suojellulla ruovikkoalueella saa liikkua vain polkuja pitkin.

Katso Viikin-Vanhankaupunginlahden uusimmat lintuhavainnot Tiira -palvelusta.

Menu
Map