citynature.eu

Tall

Finlands vanligaste träd

Tall © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Tallen (Pinus sylvestris) är det vanligaste trädet i de finska skogarna. Tallar växer ofta även på sandiga stränder. I skogarna växer tallen med rak stam, mot ljuset. På Kallviksåsen växer en sådan tallskog, som inte är så vanlig i Helsingfors. På stränderna förblir tallarna låga och böjs i alla möjliga former av havsvinden.

Tallen ger virke till byggnader, möbler och pappersindustrin. Av dess kåda framställs tjära och terpentin, medan unga skott, knoppar och kottar blir till läkemedel. Av barren får man även tallolja som används i massage- och badoljor. Under nödår använde man barkmjöl malt av innerbarken som substitut för spannmål.

tall

Foto Jussi Helimäki.