citynature.eu

Svärdslilja

Strändernas skönhet

Svärdslilja © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Svärdsliljan (Iris pseudacorus) växer på fuktiga platser och är vacker när den blommar i juni och juli. Gammelstadsfjärden är svärdsliljans kärnområde i Helsingfors.

Svärdsliljan är en populär trädgårdsväxt. Sorter med såväl vita som fyllda blommor finns att köpa. Växten är giftig, men dess rötter användes förr för att behandla sår. Roten, som innehåller garvsyra, har också använts för att garva läder.