citynature.eu

Skelört

Ett tecken på tidig bosättning

Skelört © Helsingfors stads materialbank, Marianne Saviaho
Menu
Karta

Skelörten (Chelidonium majus) förekommer på många olika typer av växtplatser och vittnar ofta om att det har funnits tidiga mänskliga bosättningar i området. Exempelvis munkar odlade skelört som botemedel mot många olika sjukdomar, från gulsot till ögonbesvär. Skelörten innehåller alkaloider som är mycket giftiga.

Om skelörtens stjälk skadas läcker det ut en orangegul vätska som är svår att tvätta bort. Även om skelörten numera är ganska vanlig i Helsingfors saknas den på många öar och i en del stora skogsområden såsom Centralparken.