citynature.eu

Saltarv

Saftiga, ätliga blad

Suola-arho, kuva Jussi Helimäki.
Menu
Karta

Saltarven (Honckenya peploides) är en av de första växterna som slår sig ner på havsstranden. Dess rötter binder sand och förhindrar erosion. Saltarven tål salt och att då och då översköljas av sand eller vatten.

Tack vare sitt täta växtsätt tål den slitage ganska väl. På Drumsös badstränder har den dock försvunnit, i Österviken helt och i Hästskoviken nästan helt. På Inre Hatten finns ett mindre bestånd. Saltarvens blad är ätliga.