citynature.eu

Gul näckros

Åkanna

Gul näckros © Teemu Saloriutta
Menu
Karta

Den gula näckrosen (Nuphar lutea) växer i alla typer av vattendrag. I Helsingfors förekommer den särskilt i åar. På grund av frukternas form brukar växten ibland också kallas åkanna. Växten är giftig, men dess jordstammar har använts till nödbröd. Den har också använts som läkeväxt.