citynature.eu

Sädesärla

En lång, vippande stjärt

Sädesärla © Helsingfors stads materialbank, Marianne Saviaho
Menu
Karta

Sädesärlan (Motacilla alba) är ursprungligen en strandfågel som trivs på steniga och klippiga platser. I Helsingfors är sädesärlan den fågel som spridit sig jämnast över hela staden. Den trivs på stränder, bryggor och holmar, längs vägar och på gårdar. Den saknas bara i skogen.

Sädesärlan behöver plan mark där den kan gå med sin karakteristiskt vippande stjärt och jaga insekter. Den bygger sitt bo bland stenar eller i en byggnad.