citynature.eu

Rödbena

En vadarfågel som syns och hörs i skärgården

Rödbena © Eero Haapanen
Menu
Karta

Rödbenan (Tringa totanus) är en vadarfågel som syns och hörs i skärgården. Den häckar på holmar överallt i skärgården, även på skogsbevuxna öar som har ängsbevuxna uddar. Den häckar även på ängarna vid havsvikarna. Den trivs i tärn- och måskolonier, som ger skydd.

Rödbenan häckar på den holme öster om Fölisön där man förr brukade ha midsommarbrasor. Holmen bebos numera av silvertärnor. Rödbenan häckar också på liknande holmar runt Rönnskär. Sedan ungarna kläckts är båda föräldrarna på alerten och varnar med sitt kärande, visslande läte: kjiiv-kjiiv-kjyy-kjiiv.