citynature.eu

Fiskmås och gråtrut

Gråtruten har en fläck på näbben, fiskmåsen har det inte

Fiskmås © Eero Haapanen
Menu
Karta

Fiskmåsen (Larus canus) är Helsingfors näst vanligaste måsfågel efter skrattmåsen. Omkring tre tusen fiskmåspar häckar i Helsingfors. Den största kolonin på omkring fyra hundra par finns på Stora Räntan.

Fiskmåsen håller på att bli tam. På Stora Räntan har den börjat häcka precis intill stigarna. Fiskmåsar häckar även på hustak, på stenar i vattnet intill bryggor och ibland i ett murket träd eller ett kråkbo.

Fiskmåsen är mindre än gråtruten (Larus argentatus), som har samma färger. Till skillnad från gråtruten har den inte en röd fläck på näbben, och ögonen är mörka. Fiskmåsen ger ifrån sig gälla, glada läten som påminner om barnskratt. Den för ganska mycket oväsen på sina häckningsplatser.

Harmaalokki, kuva Jussi Helimäki.

Gråtrut, foto Jussi Helimäki.