citynature.eu

Duvhök

En cityrovfågel

Duvhök © Eero Haapanen
Menu
Karta

Den stora duvhöken (Accipiter gentilis) har blivit en vanlig syn i Helsingfors. Den är numera stadsskogarnas vanligaste rovfågel.

Om man ser en rovfågel betydligt större än en kråka susa mellan träden och husen i Helsingfors, vet man att det är en duvhök. Dess ljudliga rop ekar över såväl Sandudds begravningsplats som Centralparken i talrika revir och nästan året runt. Duvhöken har börjat häcka allt närmare centrum. Den äter allt från råttor till duvor, måsar, ekorrar och trastungar. Den kan fånga byten såväl i luften som på marken.

Som boträd väljer duvhöken en gran, tall eller ett lövträd med raka vågräta grenar. I Helsingfors har den även häckat i parklönnar och lärkträd. Boet är av ris och kan användas i decennier och växa sig flera meter högt.